INFORMACJE O SPÓŁCE

Rynek inwestycyjny rozwija się szybko i efektywnie. 
Wiemy o tym, dlatego zawsze jesteśmy tam, gdzie inwestycja
w przyszłość nabiera wartościowego znaczenia.

GRUPA KAPITAŁOWA KLG S.A.

Informacje o Spółce

Grupa Kapitałowa KLG S.A. specjalizuje się w lokowaniu kapitału krótko i długoterminowo. firma powstała w 2005 r., od tego czasu NASZE PROJEKTY BIZNESOWE SKONCENTROWALIŚMy w wielU różnych sektorach GOSPODARCZYCH, W TYM W RYNKU NIERUCHOMOŚCI.

Uwagę skupiamy W STRATEGICZNYCH obszarach polskiej gospodarki.

Inwestowanie

Inwestowanie kapitału zawsze wiąże się z mniejszym lub większym ryzykiem – doświadczenie, zaangażowanie i wiedza pozwala na obniżenie ryzyka inwestycyjnego do absolutnego minimum. NALEŻy DOŁOŻYĆ wszelkich starań, by Inwestorzy mogli czerpać z inwestycji jak największy zysk, jednocześnie DBAĆ o bezpieczeństwo wniesionych środków finansowych.

Nasze projekty biznesowe, oparte są na rynku niepublicznym oraz na rynku nieruchomości – w tym nieruchomości komercyjnych.

Wieloletnie doświadczenie oraz nieustanne zdobywanie wiedzy, przy realizacji znaczących projektów biznesowych pozwalają nam optymalnie zarządzać ryzykiem i osiągać zamierzone cele biznesowe

 

DZIAŁANIA BUDUJEMY NA FUNDAMENTACH WIEDZY, PRZEJRZYSTOŚCI I DOŚWIADCZENIA, TAK ABY PARTNERZY MOGLI PODEJMOWAĆ ŚWIADOME DECYZJE INWESTYCYJNE.

logoklg

KONTAKT:
infolinia: +48 22 100 46 92 
e-mail: serwis.inwestora@klgsa.pl

KLG S.A. – CENTRALA
ul. Francuska 182, 40-507 Katowice
REGON: 243514512, NIP: 9542748283, KRS: 0000505251

KLG S.A. – ODDZIAŁ WARSZAWA
ul. Słomińskiego 5/250, 01-195 Warszawa
e-mail: warszawa@klgsa.pl